HKPI

Vare- og tjenesteutvalget i HKPI er så godt som fullt harmonisert med utvalget i KPI, med unntak av beregnet husleie som viser boligkonsumet for selveierne (utgjør om lag 12 prosent av KPI) som ikke er inkludert i HKPI. I tillegg er lotteri- og totalisatorspill samt livsforsikring også utelatt i HKPI. Dette konsumet utgjør om lag 5 prosent av KPI. I både KPI og HKPI er det nettoutgiftene til forsikring som benyttes i vektgrunnlaget.