Levekårsundersøkelsen om helse

Levekårsundersøkelsen om helse kartlegger omfanget av ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede.