Smart-TV

Smart-TV er et fjernsyn med integrerte internett-egenskaper. Det er teknisk sett en hybrid mellom et fjernsyn og en datamaskin.