Aldersgruppen

Som standardinndeling benyttes aldersgruppene 16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 og 75-79.