De siste 3 måneder

De siste 3 måneder fra undersøkelsen ble gjennomført i 2. kvartal 2016.