Personlege skatteytarar

Ordninga omfattar skattytarar som betaler forskotsvis, enten ved forskotstrekk eller forskotsskatt. Ordninga omfattar også arbeidsgjevaravgift og skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar.