hovedinntekt

Viktigste kilde til livsopphold ved siste mottak av sosialhjelp i kalenderåret (altså ikke nødvendigvis gjennom hele kalenderåret).