Forbruksenhet

Ved å dividere inntekten per forbruksenhet blir det mulig å sammenligne den økonomiske velferden til husholdninger av ulik størrelse og sammensetning. Det er her benyttet EUs skala (se under) for å gjøre husholdningsinntektene sammenlignbare.