EUs ekvivalensskala

Ifølge denne skalaen skal første voksne ha vekt lik 1, neste voksne vekt lik 0,5, mens hvert barn får vekt lik 0,3. Etter denne ekvivalensskalaen vil for eksempel en husholdning bestående av fire medlemmer (to voksne og to barn) ha (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) = 2,1 forbruksenheter. Denne husholdningen må altså ha en inntekt som er 2,1 ganger større enn en enslig for å ha samme velferdsnivå.