Inntekt etter skatt

Dette inntektsbegrepet omfatter summen av de fleste kontante inntekter som husholdningene mottar. De viktigste er yrkesinntekt, offentlige st√łnader og kapitalinntekter. Skatt og pensjonspremier er trukket fra.