Dekningsgrad

Dekningsgraden er delen innbyggjarar innan aldersgruppa som nyttar tenesta, altså her bebuarar i sjukeheim på 80 år og over, dividert med talet på innbyggjarar 80 år og over.