Helsefagarbeider

Helsefagarbeiderutdanning erstatter hjelpepleierutdanning og omsorgsarbeiderutdanning. Personer autorisert som omsorgsarbeidere og hjelpepleiere, har mulighet til å søke autorisasjon som helsefagarbeider. Helsefagarbeidere ble registrert som sysselsatte første gang i 2009.