Levekårsundersøkelsen om helse

Levekårsundersøkelsen om helse kartlegger omfanget av sosial kontakt i befolkningen.