Gjennomsnittlig omsetning per foretak

Omsetningen delt på drosjeløyver gir gjennomsnittlig omsetning per næringsdrivende med rett til å kjøre drosje.