Drosjeløyve

Yrkestransportloven krever at alle som driver drosjekjøring, må ha en tillatelse fra offentlig myndighet: drosjeløyve. Det innebærer rett til å drive drosjevirksomhet i et geografisk definert område.

Næringsdrivende med løyve, såkalte løyvehavere, er stort sett registrert som enkeltpersonforetak. Vanligvis tildeles maksimalt ett drosjeløyve per enkeltpersonforetak.