Somatiske sykehustjenester

Somatiske sykehus er «vanlige» sykehus som gir behandling for fysisk sykdom og skade. Tallene inkluderer også somatiske institusjoner som for eksempel institusjoner for habilitering og rehabilitering. Forskning og utvikling tilknyttet sykehus er også inkludert i kostnadstallene.