Beleggsprosent

Andelen av sengene (døgnplassene) som er i bruk i gjennomsnitt. Beleggsprosenten beregnes med følgende formel: Liggedager/sengedøgn. Denne definisjonen benyttes ved nasjonal sammenligning. Internasjonalt beregnes beleggsprosent med annen formel. Se «Beleggsprosent (OECD)» i tabell 11209 i Statistikkbanken og dokumentasjon under Vardok - beleggsprosent (SSB).