Seng

En seng defineres som en behandlingsplass som er utrustet og bemannet for behandling med overnatting. Begrepet brukes for somatiske tjenester, mens i psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling brukes vanligvis begrepet «døgnplass» som synonym.