Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten omfatter hovedsakelig sykehus, tjenester i psykisk helsevern for hhv voksne (18 år og eldre) og barn og unge (0-17 år), tverrfaglig spesialisert rusbehandling og ambulanse (prehospitale tjenester).