Faste priser

Faste priser er justert for prisstigning. Ved å bruke faste priser tar vi hensyn til at man ikke får like mye for samme kronebeløp i et år som i et annet. Prisindeks for produksjon av statlige helsetjenester brukes for å beregne faste priser for spesialisthelsetjenesten.