strukturelle endringer i leiemarkedet

En fundamental endring i leiemarkedet som påvirker prisdannelsen. Eksempler på strukturelle endringer kan være sammensetningen av eiere og leietakere og endringen i hyppigheten av leieskifte.