Boligmassens nettovekst

Summen av nybygde boliger minus boliger som er revet, brent eller ødelagt på annen måte. Nybygde boliger omfatter nye boliger i både nye og gamle bygninger.