flyktninger

Flyktning er her definert som personer med «flukt» som innvandringsgrunn. Det er kun personer med «flukt» som egen hovedgrunn som får den som innvandringsgrunn. Dette er i motsetning til SSBs statistikk over personer med «flyktningebakgrunn» hvor også familietilknyttede til personer med innvandringsgrunn «flukt» er regnet som personer «med flyktningebakgrunn».