innvandringsgrunn

Grunn til første innvandring. Alle førstegangsinnvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap som har kommet til Norge etter 1989 har blitt tildelt en av kategoriene «Flukt», «Familie», «Arbeid», «Utdanning» eller «Annet». Les mer om variabelen innvandringsgrunn.