Levekårsundersøkelsen om helse

Levekårsundersøkelsen om helse har blitt slått sammen med European Health Interview Survey, dette gir muligheter for å sammenligne helsetilstanden i Norge med andre europeiske land. Eurostat vil legge ut sammenlignbare tall i 2017.