Overvekt

Overvekt/ Fedme Overvekt og fedme er målt med Body Mass Index (BMI), kroppsmasseindeks på norsk. BMI beregnes som vekt i kg delt på høyde ganger høyde i meter. Her beregnes den med egenrapporterte data på høyde og vekt.

BMI skiller ikke mellom fett og muskelmasse og er således et grovt mål.

Statistisk sentralbyrå publiserer grupper med grenseverdier anbefalt av WHO-EURO: Undervekt (BMI<18,5), noe overvekt (BMI=25-26,9), overvekt (BMI 27-29,9) og fedme (BMI= 30 og høyere).