Transporttjenester

Passasjertransport med tog, tunnelbane og trikk, buss, drosje og leiebil, fly, båt, samt andre transporttjenester som for eksempel flytte- og lagringstjenester.