Ekteskap mellom personar av same kjønn

Inngåtte ekteskap mellom to personar med same kjønn finst tilbake til 1. januar 2009 då ekteskapslova blei endra.