Befolkningsframskriving

Beregning av hvordan en befolknings størrelse og sammensetning kan bli i framtiden

Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav og H = høy. MMMM er vårt hovedalternativ.