Sesongjusterte tall

For å lette tolkinga av den kortsiktige utviklinga publiserer produksjonsindeksen tremånaders glidande gjennomsnitt av sesongjusterte tal. Vanlegvis samanliknar ein dei siste ikkje-overlappande tremånadersperiodane, for eksempel februar-april 2016, mot november 2015-januar 2016. Sesongjusterte endringar frå månad til månad må tolkast med varsemd.