Normert tid

Eleven fullfører på tiden studieprogrammet er satt opp i utgangspunktet.