Matfiskproduksjon

Produksjon av fisk med sikte på slakting til konsum.