Endring i avgrensningen innen letevirksomheten

I tillegg til å omfatte kostnader for alle letelisenser vil letevirksomheten nå også omfatte letekostnader oljeselskapene som er rettighetshavere har utover lisenskostnader. Utførte tall og anslagstall i statistikken er justert i tråd med ny avgrensning tilbake i tid. Les mer om dette i vedleggsboks.