Offentlig forvaltning

Offentlig forvaltning består av kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning. Dette omfatter foruten den generelle administrasjonen, oppgaver tillagt det offentlige som for eksempel skoler, omsorgstjenester og drift av sykehus. Offentlig næringsvirksomhet, f.eks. kommuneforetak, NSB, lånekassen, Norges Bank og Posten Norge, inngår ikke som en del av forvaltningen. Avgrensningen er gjort på grunnlag av kode om institusjonell sektor.