Pålydende verdi

Et fast beløp som blir satt på et verdipapir som blir emittert. Papiret lyder på dette beløpet fram til forfall. Summen av pålydende for obligasjoner eller sertifikater som er emittert i et ISIN/lån, svarer til beløpet som låntakeren skal innfri lånet med. Summen av pålydende for alle aksjer i et foretak svarer til aksjekapitalen i foretaket.