Aksjer

En type verdipapir, og en eierandel i et aksjeselskap. Noterte aksjer handles på en børs eller markedsplass og omfatter her aksjer notert for handel på Oslo Børs eller Oslo Axess. Unoterte aksjer handles ikke på noen markedsplass og omfatter her alle slike aksjer som er registrert i VPS.