Gøteborg-protokollen

Avtalen setter grenser for utslippene av svovel (SO2), flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC), ammoniakk (NH3) og nitrogenoksider (NOX).

Årlig utslippsforpliktelse i Göteborgprotokollen:

SO2: 22 000 tonn

NOX: 156 000 tonn

NH3: 23 000 tonn

NMVOC: 195 000 tonn