Fast rente

Fast rente er utlån med gjenværende rentebinding på 3 måneder eller mer.