NEET

En engelsk forkortelse for not in employment, or under education or training (verken i arbeid, utdanning eller i lærlingordning).