Aldersspesifikk dødelighet

Hyppigheten av dødsfall i en gitt aldersgruppe i befolkningen.