Overføringsflyktninger

Overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos FN (UNHCR), men som ikke kan tilbys en varig løsning i det landet de befinner seg, og som derfor presenteres for overføring til et tredje land.