Trangbodd

Husholdningen personen bor i må både være trangbodd, regnet i antall personer per rom og antall personer per areal:

1) Enpersonhusholdninger med ett oppholdsrom og husholdninger med flere personer enn antall oppholdsrom.

2) Husholdning som har mindre enn 20 kvadratmeter p-areal per person i husholdningen.