Vedvarende lavinntekt

Personer som har en årlig ekvivalentinntekt under lavinntektsgrensen i tre påfølgende år.