Overføringer

Omfatter penger som staten overfører/gir til instanser utenfor staten. Eksempler er ytelser fra Nav til enkeltpersoner og tilskudd til kommuner, bønder, internasjonale organisasjoner og ideelle organisasjoner.