Arbeidsledigheten

Helt arbeidsledige er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og ellers er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må vedkommende ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene. Arbeidsledigheten for en gruppe regnes som helt arbeidsledige i prosent av antall personer i gruppen.