Frafallet i den videregående skolen

Omfatter dem som har avbrutt videregående opplæring, både de elever og lærlinger som har sluttet i løpet av opplæringsløpet, og de som har gjennomført alle årene, men strøket i eller mangler ett eller flere fag. Omfatter også dem som har sluttet underveis - i løpet av skoleåret eller etter endt skoleår.