Grunnskolepoeng

Hver tallkarakter (standpunkt eller eksamenskarakter) fra grunnskolen får tilsvarende poengverdi som karakteren. Total poengsum får en ved å summere alle tallkarakterene, og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Dersom eleven derimot mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, settes grunnskolepoeng til null.