Nasjonale prøver

Prøver med det formål å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle ferdighetene til elevene i lesing, regning og i deler av faget engelsk.