Høyere utdanning 

Høyere utdanning i denne artikkelen er definert etter den internasjonale utdanningsstandarden, ISCED 2011. Etter ISCED 2011 er nivåene 5-8 definert som høyere utdanning. For Norge vil fullført 2-årig fagskoleutdanning (nivå 5) og fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå (nivå 6-8) være inkludert.