Avgrensninger

Elever over 16 år, samt elever på utenlandskoler, steinerskoler og skoler med ukjent organisasjonsnummer er ikke tatt med.